Juttu julkaistu: 2019-03-13

Rahapelien sääntely ja verotus - Miten rahapelejä verotetaan?

Monikaan ei välttämättä oikeasti tiedä, mitä rahapelien sääntelyllä oikeastaan tarkoitetaan. Varmaa on kuitenkin se, että rahapelejä säännellään ympäri maailman. Lähtökohtaisesti rahapelitoimintaa ei olla pidetty vapaana taloudellisena toimintana, joka kuuluu elinkeinovapauden piiriin. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi Iso-Britannian kohdalla. Siellä erilaisten veikkaus- ja vedonlyöntipelien pelaaminen sekä järjestäminen on ollut vapaata jo 1800-luvulta asti.

Suomessa rahapelilainsäädäntö on periaatteessa tiukka, mutta suomalaiset pelaajat voivat kuitenkin pelata haluamallaan nettikasinolla. Pelaamista ei siis ole pyritty rajoittamaan käytännön keinoin, kuten muissa Pohjoismaissa, Norjassa ja Tanskassa. Norjan rahapelilainsäädäntöä pidetään jopa tiukempana kuin Suomen. Norjassa on jopa alettu blokkaamaan maksuliikennettä. Tämä ei kuitenkaan koske niinkään yksittäisiä pelaajia, vaan nimenomaan norjalaisia pankkeja neuvotaan olematta tekemään yhteistyötä ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Tanskassa on taas jopa harjoitettu erilaisten verkkosivujen blokkausta juuri ulkomaisten nettikasinoiden kohdalla. Yleensäkin tällainen blokkaaminen tarkoittaa sitä, että tiettyjen maiden kansalaisilla ei ole pääsyä ollenkaan monille nettikasinoille. Tämä kuvaakin osuvasti sitä, miten rahapelejä on pyritty säätelemään.

Monissa Euroopan maissa on kuitenkin myös viimeisen vuosikymmenen aikana tehty netissä tapahtuvaa uhkapelaamista lailliseksi. Entistä sallivampaan suuntaan siis. Enää markkinoilla ei ole niin paljon huijareita ja yleensä pelaajat ovat varsin tietoisia siitä, minkä pelilisenssin alla pelejä voidaan pelata turvallisesti ja luotettavasti. Periaatteessa Euroopan maat voidaan jakaa monipoliyrityksien hallitsemiin maihin ja niihin, jotka hyödyntävät lisenssijärjestelmää. Kuitenkin useissa tapauksissa, kuten myös Suomen kohdalla, maat ovat sallineet rahapelaamisen netissä myös ulkomaisilla toimijoilla.


0500
025
05

1

02000

300

kasinot: 407×

0500
025
05

1

02000

300

Rahapelaamiseen on kautta aikojen liittynyt erilaisia moraalisia tuntemuksia. Monissa maissa on historian varrella harjoitettu myös erilaisia kieltolakeja, Suomi mukaan luettuna. Moni maa on vapauttanut lainsäädäntöä ja ottanut käyttöön erilaisia monopolijärjestelmiä. Yhä useampi on kuitenkin sitä mieltä, että myös rahapelaamista pitäisi entisestään vapauttaa ihan jo taloudellisen vapauden nimissä. Rahapelaaminen mielletään siis yhä enemmän aivan normaalina viihteenä, eikä jonakin paheksuttavana toimintana.

Monopoli ja lisenssijärjestelmän ero

Vuosien saatossa, riippuen mistä maasta puhutaan, netissä rahan pelaaminen on ollut joko kiellettyä tai sitä on hallinnut jokin monopoliyritys. Asian laita on kuitenkin niin, että esimerkiksi useissa pohjoismaissa on käytössä monopoli. Tämä monopoli tarkoittaa käytännössä sitä, että maan sisällä rahapelejä saa tarjota vain yksi ja ainoa yritys. Tämä ei silti tarkoita, etteikö suomalaisille palaajille olisi laillista pelata ulkomaisilla nettikasinoilla. Suomalaiset voivat siis pelata missä haluavat, mutta Suomen markkinoille ei yrityksillä ole pääsyä monopolijärjestelmän takia.

Viime vuosina rahapelien pelaaminen on lisääntynyt paljon netissä. Lisenssijärjestelmä on parantanut huomattavasti nettikasinoiden turvallisuutta ja luotettavuutta, sillä useilla lisensseillä on erittäin tiukat vaatimukset pelialan toimijoille. Lisenssin tarkoituksena on nimenomaan lisätä toiminnan turvallisuutta, jotta niin pelaajilla kuin kasinoalan yrityksillä voisi olla mahdollisimman luotettava ja läpinäkyvä alusta pelaamiselle sekä siihen liittyvälle toiminnalle, kuten vaikkapa rahojen siirrolle. Aivan mikä tahansa yritys ei siis voi saada lisenssiä, koska pelaamisen järjestämiselle on usein asetettu varsin tiukat vaatimukset. Kuitenkin jokaisella maalla on erilaiset säädökset ja lait lisenssien osalta. Mikäli pelialan yritys haluaa siis toimia jonkin tietyn maan markkinoilla, tulee sen saada sen pelilisenssi, mikäli sellainen on saatavilla. Kuitenkin esimerkiksi Maltan pelilisenssi tarjoaa pelejä isoon osaan eurooppalaisia maita. Kuitenkin jos kyseisellä maalla on oma lisenssijärjestelmä, tulee pelialan yrityksen hankkia nimenomaisen maan pelilisenssi. Näin on esimerkiksi Iso-Britannian kohdalla, jonka markkinoilla toimiakseen pelisivusto tarvitsee myös Iso-Britannian pelilisenssin, vaikka sillä olisikin hallussa jo Maltan vastaava.

Turvallisuuden lisäksi, lisenssien avulla maat saavat myös verotuloja pelialojen yrityksiltä. EU-lainsäädäntö kuitenkin takaa, että palveluiden vapaan liikkumisen nimissä kansainväliset rahapeliyhtiöt saavat tarjota pelejään myös maissa, joissa on käytössä monopoli. Ilman lisenssiä maat eivät kuitenkaan hyödy tästä toiminnasta mitenkään taloudellisesti.

Rahapelien sääntely suomessa

Suomessa vuonna 2017 aloittanut Veikkaus on täysin Suomen valtion omistama yhtiö. Veikkauksen alle on fuusioitunut Fintoton, RAY ja Veikkaus. Kyseessä on siis monopoliyhtiö, jolle tehtiin Suomeen monopoli asema arpajaislain avulla. Tällainen monopoliasetelma on toiminut jo pitkään Suomessa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkä suomalaiset pelaajat voisisi pelata myös ulkomaisilla sivustoilla. Arpajaislaki kuitenkin kieltää muilta yhtiöiltä mainostamisen sekä pelien tarjonnan varsinaisilla Suomen markkinoilla. Netissä pelejä voi kuitenkin pelata aivan vapaasti. Kuten aikaisemmin mainittu, tässä kohtaa Suomi ei hyödy taloudellisesti mitenkään muiden pelintarjoajien pelien pelaamisesta netissä. Tilanne olisi toisin, jos Suomi tarjoaisi rahapeliyrityksille lisenssiä.

Siinä mielessä täytyy huomauttaa, että suomalaiset nettikasinot ovat hieman harhaanjohtava käsite, sillä oikeasti nämä nettikasinot eivät voi toimia Suomesta käsin sanan varsinaisessa merkityksessä. Tällöin nämä nettikasinot ovat yleensä rekisteröity johonkin muuhun EU-maahan. Yhtiö saattaa siis toimia vaikkapa Maltalta käsin, mutta esimerkiksi sen henkilökunta koostuu vähintään pääosin suomalaisista tekijöistä.

Suuntaus suomessa

Monet ovat olleet pettyneitä siihen, millaisen suunnan rahapeliala on Suomessa ollut ottamassa. Peliala nimittäin kasvaa ulkomailla mutta Suomessa se on jopa hieman taantunut. Suomen talouden ja yleisen ilmapiirin kannalta olisi todennäköisesti parasta, että Suomi vihdoinkin luopuisi rahapelimonopolistaan ja liian tiukasta sääntelystä rahapelien suhteen. Kuitenkin Suomessa ollaan jopa väläytelty, että otettaisiin käyttöön keinoja, joilla pelaaminen ulkomaille voitaisiin estää. Pohjoismaista esimerkiksi Tanska on jo luopunut monopoliasetelmasta ja ottanut käyttöön lisenssit. Kenties siinä vaiheessa, kun tarpeeksi iso osa suomalaisten pelirahoista hupenee ulkomaisiin kohteisiin, voitaisiin Suomeen vihdoinkin saada lisenssijärjestelmä nykyisen asetelman tilalle.

Rahapelien sääntely Ruotsissa

Ruotsissa on käytössään huomattavasti monipuolisempi toimialarakenne Suomeen verrattuna. Ruotsissa on silti ainakin periaatteen tasolla rahapelien monopoli. Ruotsissa toimivat Svenska Spel ja ATG ovat niin sanotussa monopoliasemassa. Tästäkin huolimatta Ruotsin pörsseistä löytyy ainakin kymmenen pelialan yritystä. Näillä yrityksillä on jopa 10 000 ihmistä palkkalistoillaan. Isoja Ruotsalaisia pörssiyhtiöitä on esimerkiksi Kindred Group PlC, Betsson ja LeoVegas Gaming Plc

Suuntaus Ruotsissa

Ruotsissa myös suunta vaikuttaa oikealta. Siellä nimittäin valmistaudutaan jopa luopumaan rahapelien monopoleista ja luomaan lisenssijärjestelmä. Tämä on nykyisessä tilanteessa viisas ratkaisu, sillä peliala jatkaa kasvamistaan ja lisenssijärjestelmän avulla valtio voi päästä hyötymään taloudellisesti ulkomaisten peliyhtiöiden toiminnasta verotulojen avulla.

EU Komissio valmistelee keinojen arviointia rahapelien sääntelyyn

Myös EU Komissio on valmistellut erilaisia keinoja arvioida rahapelien sääntelyä. Jo nyt EU-lainsäädäntö takaa, että kansainväliset rahapeliyhtiöt voivat tarjota pelejään myös monopolimaissa internetin välityksellä. Tässä on kyse palveluiden vapaasta liikkuvuudesta, joten EU:lla saattaa olla asiaan hyvinkin positiivinen näkökulma.

EU Lisenssi takaa suomalaisille pelaajille verovapaat voitot

Kaikki nettikasinot, jotka toimivat eurooppalaisten lisenssien alla, takaavat suomalaisille pelaajille verovapaat voitot. Siksi sellainen järjestelmä, joka tukee yhtenäisiä käytäntöjä EU-alueella, kuulostaa kaikista parhaimmalta nettikasinoiden pelaajien kannalta. Euroopan unioniahan perustuu nimenomaan asioiden, ihmisten, palveluiden ja muiden vapaalle liikkuvuudelle.

Takana on myös tapaus, jossa EU tuomioistuin antoi päätöksen (C-42/02), jossa se piti Suomen verojärjestelmää syrjivänä. Tässä tapauksessa Suomen lainsäädäntö oli siis ristiriidassa Eurooppa oikeuden kanssa. Tosiaan syrjivä järjestelmä lähti purkautumaan tämän tapauksen myötä, jossa suomalainen Diana Lindmanin oli ostanut voittoarvan Ruotsista. Tätä pidettiin Suomessa veronalaisena tulona. EU-tuomioistuin kuitenkin vahvisti voittojen verovapauden ja antoi näin selkeän kannan asiasta. Ei siis voi olla niin, että toisesta EU-maasta saaduista voitoista suomalainen joutuisi maksamaan erikseen veroa.

Yhteenveto rahapelimarkkinasta ja sen kehityksestä

Tosiaan Suomi on jäljessä rahapelisäädöksissä naapurimaataan Ruotsia. Ruotsissa on useita erilaisia rahapelitoimijoita monopolista huolimatta ja ilmapiiri on muuttunut kohti sen vapauttamista ja lisenssijärjestelmän kehittämistä. Suomessa ollaan kuultu jopa päinvastaisia kehityssuuntia, joissa ulkomaisten toimijoiden rahapelien pelaamista haluttaisiin rajoittaa. Ruotsissa pelialaan liittyviä yrityksiä on listattu toistakymmentä, ja niiden alla työskentelee jopa 10 000 ihmistä. Suomen tiukka arpajaislaki vain tuottaa harmia pelialan innovaatioille ja vei parhaan henkilökunnan ja ammattilaiset ulkomaille. Ja nyt Suomi jopa suunnittelee markkinoiden sulkemista entistä tiukemmin, jolloin se väistämättä jää jälkeen yhä enemmän ja mahdollisesti myös häviää taloudellisesti.

Suomen olisi kannattavaa ottaa mallia Ruotsista ja päivittää tämä järjestelmä enemmän nykyaikaan sopivaksi. Näin voitaisiin oikeasti hyödyntää vauhdilla kasvavaa pelialaa. Luulisi, ettei Suomella ole varaa menettää työpaikkoja yhtään tämän enempää. Nyt on siis korkea aika kääntää kelkka ja alkaa keräämään alan hedelmiä myös Suomen osalta. Tätä odotellessa suomalaiset pelaajat voivat pelata suomalaisilla nettikasinoilla, joilla on käytössään EU pelilisenssi.